وبلاگ شخصی دبیر

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
تا به حال متنی در این سال تحصیلی ثبت نشده است!
شاهین مالک
محمدهادی ایزدی
امیدرضا هوشیار دبیر ادبیات فارسی
علیرضا رضائی معاون آموزشی و پژوهشی
حسن زارع دبیر دفاعی
علی قلی پور دبیر تربیت بدنی
پارسا نصیری نیا دبیر تربیت بدنی
الیاس سیروس
سید مهدی حسینی دبیر تفکر وسبک زندگی
حمیدرضا حسامی زبان انگلیسی
جلال الدین محقق دبیر سبک زندگی
علیرضا سروی دبیر کامپیوتر
حسن صفی یاری پرسنل دبیر
مهدی سامی وند
علیرضا عباسی دبیر المپیاد
امیرعلی  صبوری
محمد لطفی
محمدحسین سلیمی
فرامرز فخرمعانی دبیر درس قرآن
محمد  نامه گشای فرد
گروه تربیت بدنی گروه تربیت بدنی تربیت بدنی
سعید رفیعی دبیر ادبیات
سید محمد رضا موسوی زاده دبیر دینی و عربی و قرآن
ابراهیم حسنی دبیر مطالعات
مسعود حسن شاهی دبیر ادبیات
محمد خیر خواه صادق دبير كاروفن آوري
گروه مشاوره مشاور
بهنام رستمی دبیر علوم
امین ده بزرگی دبیر علوم
حسین یزدی دبیر عربی و معارف
محمدرضا بیگلری
محمد مظفر دبیر علوم
جهانبخش برزگر دبیر آزمایشگاه علوم
ابراهیم احمدی پرسنل دبیر
سیروس عرشی دبیرورزش
حسین بردویی دبیر زبان
علیرضا شعاعی دبیر هنر