وبلاگ شخصی کارکنان اداری

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
تا به حال متنی در این سال تحصیلی ثبت نشده است!
پریسا دولتی مسئول دفتر مدیریت مجتمع
علیرضا مقدس فرد مستول it
امیرعلی عالی
محمد عابدی معاون دوره ابتدایی
امین ده بزرگی دبیر علوم
علی جوانمردی مدیریت دپارتمان مشاوره
محمدرضا فرهادی مسئول بایگانی
محمد حسن دانشمند مدیردوره اول متوسطه
مهدی سراداری معاون پایه نهم
سید میثم آرزومندان معاون پایه هفتم
حامد کشاورز معاون پایه هشتم
امیر هنرور معاون انضباطی
محمدحسن جوکار معاون پرورشی
علیرضا رضائی معاون آموزشی و پژوهشی
سالار دهقانی خدمات
علیرضا سروی دبیر کامپیوتر
مجید مصلایی مسئول امور سرویس
محمد علی امیرپور مربی پرورشی
عبدالحسین حائری مربی پرورشی
محمد حسن فضلی
علیرضا فکری مشاور سازشی
مریم گلی توانا امور آموزشی و پژوهشی
علیرضا تنگستانی مشاور تحصیلی
فریبا دشتی مربی مهدکودک
مجتبی رسولی خدمات
عبدالصالح خادمی مدیر واحد تخصصی پژوهش
سجاد صدیق
عرفان باقری مشاور
کسری خسروپور مدیر وب سایت مجتمع
اردلان تحیری
فرزاد بازیاری
حسن صفی یاری پرسنل دبیر
ابراهیم احمدی پرسنل دبیر
فردین قربانی روان شناس
محمد مرادی روان شناس
حمیدرضا مقتدایی مدیر واحد تخصصی تربیت بدنی مجتمع
محمدرضا دست آموز معاون آموزشي