آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز
مجتمع آموزشی فرهنگی غیر دولتی هوشمند امام رضا(ع)
کودکستان (مهد کودک/ پیش دبستان) تا متوسطه دوم (دخترانه - پسرانه)
EMAMREZA COMPLEX

مجتمع آموزشی فرهنگی غیر دولتی هوشمند امام رضا(ع)