آشنایی با کارکنان آموزشی

درباره من

خانم مریم اجرایی سنگری

مربی

خانم فاطمه ارجی

مربی مهدکودک

خانم زهرا بفروزفر

مربی

خانم مژده ذاکر

مربی نجوم و مهارت ها

خانم مریم رجب زاده

مربی

خانم زینب رزمجویی

مربی

خانم ساناز زارع

مربی

خانم آرزو سمیرانی نژاد

مربی
درباره من

خانم زهرا طاهری

مربی

خانم هانیه عسکری زاده

مربی لگو- ریتم وگیم

خانم بهناز غیب پرور

مربی
درباره من

خانم فاطمه فتاحی

مربی

خانم شراره کاویانی فر

مربی مهدکودک

خانم زهرا کیانی

مربی
درباره من

خانم عرفانه سادات میرزانیان

مربی ورزش

خانم فرحناز معتمدی

کارشناس آموزشی و مشاور

خانم نرجس رحیمی

پرسنل معلم

خانم مینا پرهیزگار

مربی تایچی

آقای رضا ترابی

مربی دومینو

خانم فریبا دشتی

مربی کودکستان یک

خانم صدیقه زینلی

مربی زبان

خانم زهرا نیک افروز

مربی نقاشی و کاردستی و ...