آشنایی با رهام کریمی

آقای رهام کریمی

اول جدید الورود، کلاس 107
لینک کوتاه:
emamrezaedu.com/Rp74X
سمت: دانش آموز اول جدید الورود، کلاس 107
تاریخچه تحصیلی:
سال تحصیلی 1402-1401: کودکستان دو پسر جدید الورود 1402 - کلاس 10001
سال تحصیلی 1403-1402: کودکستان دو بنفش - کلاس 109
سال تحصیلی 1403-1402: اول جدید الورود - کلاس 107
تاریخچه افتخارات: