وبلاگ شخصی کارکنان اداری

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
مریم میمندی نژاد معاون واحد مشاوره سه شنبه 1401/05/11، ساعت 12:46

در این فایل رشته دامیپزشکی توسط آقای کاکا ارائه شده است 

مریم میمندی نژاد معاون واحد مشاوره سه شنبه 1401/05/11، ساعت 12:43

در این فایل رشته مشاوره و راهنمایی توسط آقای کاکا معرفی شده است 

مریم میمندی نژاد معاون واحد مشاوره سه شنبه 1401/05/11، ساعت 12:38

در این فایل راهکارهای مقابله با استرس توسط آقای قربانی ارائه شده است.

مریم میمندی نژاد معاون واحد مشاوره سه شنبه 1401/05/11، ساعت 12:37

در این فایل تفکر مثبت توسط آقای قربانی ارائه شده است .