آشنایی با سارا خداپرست

خانم سارا خداپرست

همکار سابق
همکار محترم، دیگر در مجتمع حضور ندارد. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای ایشان...