آشنایی با رادین فرهادپور

آقای رادین فرهادپور

دوم دانش 6، کلاس 206
لینک کوتاه:
emamrezaedu.com/i6B7A
سمت: دانش آموز دوم دانش 6، کلاس 206
تاریخچه تحصیلی:
سال تحصیلی 1401-1400: اول جدید الورود 1401 - کلاس 10001
سال تحصیلی 1402-1401: اول رويش 1 - کلاس 101
سال تحصیلی 1403-1402: دوم دانش 6 - کلاس 206
تاریخچه افتخارات: