آشنایی با شایان رزم فر

آقای شایان رزم فر

اول رویش 4، کلاس 104
لینک کوتاه:
emamrezaedu.com/b3FGm
سمت: دانش آموز اول رویش 4، کلاس 104
تاریخچه تحصیلی:
سال تحصیلی 1402-1401: کودکستان دو قرمز پسر - کلاس 102
سال تحصیلی 1402-1401: اول جديد الورود1403 - کلاس 10001
سال تحصیلی 1403-1402: اول رویش 4 - کلاس 104
تاریخچه افتخارات: