ثبت انتقاد و پیشنهاد

نظر به این که یکی از وظایف ستاد نظارت و ارزشیابی عملکرد مجتمع بررسی شکایات، انتقادات و پیشنهادات اولیا گرانقدر، همکاران ارجمند و دانش آموزان عزیز مجتمع آموزشی و فرهنگی امام رضا(ع) می باشد؛ قسمتی در وب سایت به این امر اختصاص داده شده است.
خواهشمند است قبل از ثبت شکایت، انتقاد و پیشنهاد خود به موارد ذیل توجه نمایید:
1 - ذکر نام و شماره تماس علاوه بر افزایش میزان اعتبار موضوع ثبت شده، امکان بررسی و پیگیری بهتر را فراهم خواهد نمود.
2 - در صورتیکه مستنداتی مرتبط با موضوع ثبت شده در اختیار دارید حتما در قسمت ارائه مستندات بارگذاری نمایید .
3 - در صورت معرفی خود، اگر تمایل ندارید اطلاعات شما به غیر از ستاد نظارت و ارزشیابی عملکرد مورد رویت سایر عوامل مدرسه قرار بگیرد، گزینه "اطلاعات بصورت محرمانه ثبت گردد" را قبل از ثبت نهایی انتخاب نمایید .
4 - بعد از ثبت، کد رهگیری به شما داده می شود که برای پیگیری پاسخ، لطفا آن را یادداشت بفرمایید.

اعضای ستاد نظارت و ارزشیابی مجتمع:
1. علی رضا جوانمردی معاون منابع انسانی و ارزشیابی - رئیس ستاد
2. اردلان تحیری مدیر واحد نظارت و ارزشیابی مجتمع - نائب رئیس ستاد
3. مرضیه مسعودی معاون مالی مجتمع - عضو ستاد
4. سید جلال الدین حسینی معاون آموزشی مجتمع - عضو ستاد
5. محمد عابدی معاون فرهنگی مجتمع - عضو ستاد
6. فخرالسادات معینی معاون پژوهشی مجتمع - عضو ستاد

لازم به ذکر است این ستاد کاملا مستقل بوده و تمامی موارد ثبت شده پس از بررسی های لازم و تایید صحت آن ها از جانب ستاد ، جهت تصمیم گیری مقتضی در اختیار شخص مدیر و موسس محترم مجتمع قرار میگیرد .

(در صورت تمایل لطفا خود را معرفی نمایید)
شکایت/انتقاد/پیشنهاد شما مربوط به کدام مقطع می باشد؟ ( در صورت تمایل جهت اعلام نتیجه بررسی و تحقیقات بیشتر شماره تماس خود را ثبت نمایید.)
 
(در این قسمت می توانید فایل صوتی، تصویری، ویدئویی و ... خود را بارگذاری نمایید.)