اسامی برندگان باران صلوات

اسامی برندگان باران صلوات

پیام ها: 0
فایل ها: 0
لینک کوتاه:
emamrezaedu.com/s4C9K
متن خبر:

اسامی برندگان 

 

1    ملورین    قدیری راد  -  کودکستان   - دانش آموز کودکستان دو جدید دختر، کلاس 2
2    دل آرا    نوروزی راد -    دبستان دخترانه  -  دانش آموز دوم لادن 6، کلاس 206
3    کیان    حسین نژاد     -  دوره اول دبستان پسرانه   - دانش آموز اول رویش 3، کلاس 103
4    امیر رضا    فلاحی   - دوره دوم دبستان پسرانه  -  دانش آموز پنجم فردوسی، کلاس 501
5    فاطمه    شمس -   دوره اول متوسطه دخترانه  -  دانش آموز هشتم یک، کلاس 801
6    پویا    ارگاسی   - دوره اول متوسطه پسرانه -   دانش آموز نهم دو، کلاس 102
7    فاطمه    زارعی -     دوره دوم متوسطه دخترانه  -  دانش آموز دهم تجربی 1، کلاس 101
8    رایان    سعیدزاده  -  دوره دوم متوسطه پسرانه   - دانش آموز دهم ریاضی دو، کلاس 104

تو هم می تونی با ورود به سیستم، نظرت رو با ما به اشتراک بذاری...
نظرات: